ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 32/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมถนน รั้ว และระบบระบายน้ำ บ้านพักข้าราชการ พื้นที่ 2
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 246,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด 246,000.00 บาท