ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 33/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมถนน รั้ว และระบบระบายน้ำ บ้านพักข้าราชการ พื้นที่ 1
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,495,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสม



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด 3,495,000.00 บาท