ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017479148
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำรถดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแล็มแพ็ก
ราคาที่เสนอ  
 238,610.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแล็มแพ็ก 238,610.00 บาท