ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017389430
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ความจุน้ำ ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ทีทีเอ็น มอเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,935,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ทีทีเอ็น มอเตอร์ จำกัด 3,935,000.00 บาท