ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 31/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมห้องสมุดชั้น 1 อาคาร บก.พร.เป็นสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,377,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด 1,377,000.00 บาท