ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017359670
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 499,690.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด 499,690.00 บาท