ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017358524
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 110,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด 110,000.00 บาท