ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 38/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
  บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 9,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด 9,400.00 บาท