ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 37/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา Xarator ๒๐ มก. กล่องละ 100 เม็ด จำนวน 30 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 45,421.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 45,421.50 บาท