ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017283788
ประกาศเรื่อง  
 เช่าเต้นท์พักคอยผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 90,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จำกัด 90,000.00 บาท