ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 36/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแซนเดส ๑๐๐ มก. (Allopurinol ๑๐๐ mg.) กล่องละ500 เม็ด จำนวน 10 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท จรุญเภสัช จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,904.60 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท จรุญเภสัช จำกัด 1,904.60 บาท