ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 34/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา MYSOVEN GRANULES ๖๐๐ มก. จำนวน 100 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
  บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 26,750.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 26,750.00 บาท