ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127463706
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่ในเขตการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,622,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,622,400.00 บาท