ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127472097
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อWPS Wireless Presentation System (รุ่นไม่ต่ำกว่า WiPG-2000s) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 29,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย 29,800.00 บาท