ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127464064
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งสวนพื้นที่นอกเขตการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.ทีทีที เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ  
 744,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.ทีทีที เซอร์วิส 744,000.00 บาท