ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127030082
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Computer Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 14,888,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัด 14,888,800.00 บาท