ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 13/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวทีมวย ขนาด ๕ x ๕ ม. x ๕๐ ซม. จำนวน 1 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ทีวีเค.มวยไทย
ราคาที่เสนอ  
 75,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ทีวีเค.มวยไทย 75,000.00 บาท