ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุซ่อมทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ อาคาร น.๐๕ จำนวน 5 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 9,190.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 9,190.00 บาท