ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 7/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาฯ ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ ๒ สาย ชย. จำนวน 16 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 170,451.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 170,451.00 บาท