ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127251608
ประกาศเรื่อง  
  จ้างทำซุ้มถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 72,760.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด 72,760.00 บาท