ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 11/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อเครื่องล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ออโต้แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 69,550.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ออโต้แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 69,550.00 บาท