ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61107310832
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม บูรพา ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 17,976.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม บูรพา ซัพพลาย 17,976.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 66,000.00 บาท
3 บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์ พลาซ่า จำกัด 119,840.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 25,680.00 บาท
5 บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด 36,380.00 บาท
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 34,240.00 บาท