ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 6/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
  จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ประจำปี งป.๖๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ยูทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 25,680.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ยูทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 25,680.00 บาท