ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 10/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อถ่านอัลคาไลน์ และถ่านกระดุมลิเธี่ยม จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน จักรินทร์โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ  
 3,960.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน จักรินทร์โซลูชั่น 3,960.00 บาท