ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 5/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทยอินเตอร์ ยูเนี่ยนทรัค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 70,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทยอินเตอร์ ยูเนี่ยนทรัค จำกัด 70,000.00 บาท