ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127154195
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 356,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 356,000.00 บาท