ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127165524
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยางรถยนต์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค
ราคาที่เสนอ  
 249,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค 249,800.00 บาท