ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 4/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเรือระหว่างปี จำนวน 4 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 180,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 180,000.00 บาท