ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127101737
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องมือช่าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 383,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย 383,500.00 บาท