ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 24/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้ง ตู้เหล็กเก็บเวชภัณฑ์ และกล่องใส่ยาสำหรับห้องเภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 278,574.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด 278,574.50 บาท