ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 9/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อป้ายสามเหลี่ยม จำนวน 100 ป้าย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน จักรินทร์โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ  
 21,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน จักรินทร์โซลูชั่น 21,500.00 บาท