ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นนร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ออร่า วัน จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 89,960.25 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ออร่า วัน จำกัด 89,960.25 บาท