ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงสายช่างโยธา จำนวน 15 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 137,534.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 137,534.50 บาท