ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 156/62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อสารเคมีกำจัดแมลงใต้ดิน 1000 มล. จำนวน 250 ขวด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 500,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด 500,000.00 บาท