ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117332103
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่อง X-RAY ขนาด 60x40 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 5,754,460.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 5,754,460.00 บาท