ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117450674
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเก้าอี้แถวพักคอย หนังสีฟ้า 3 ที่นั่ง ขนาด 180x68x80 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 385,788.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด 385,788.50 บาท