ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117449950
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาบันไดเลื่อนและลิฟต์อาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอเซีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 880,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอเซีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 880,000.00 บาท