ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117447402
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถ FOLLOW ME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,996,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 2,996,000.00 บาท