ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117425325
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,162,300.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 4,162,300.00 บาท