ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117420526
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,699,965.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด 1,699,965.00 บาท