ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117414114
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED Light Tower
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 940,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด 940,000.00 บาท