ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 26/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อฺยาBestatin ๒๐ มก. จำนวน 20 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริาัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 14,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริาัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 14,000.00 บาท