ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียนพยาบาล จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 น.ส. สุรินทร์ กลิ่นบัวแก้ว
ราคาที่เสนอ  
 810,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 น.ส. สุรินทร์ กลิ่นบัวแก้ว 810,000.00 บาท