ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 5/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี จำนวน 9 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 83,200.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 83,200.00 บาท