ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 6/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสำรวจทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร. ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 7 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 9,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 9,500.00 บาท