ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 7/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ  
 9,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 9,000.00 บาท