ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117351925
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 487,417.10 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 487,417.10 บาท