ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117331699
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมถังขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,659,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 3,659,400.00 บาท