ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117284719
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถรับส่งผู้โดยสารรับ-ส่งผู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.คอร์ป.กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ  
 1,120,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.คอร์ป.กรุ๊ป 1,120,000.00 บาท