ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117290301
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 50,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย 50,000.00 บาท